Lśnienia, Leszek Aleksander Moczulski

Cena:35.00
Do koszyka

Autor: Leszek Aleksander Moczulski
Tytuł: "Lśnienia"
Seria: Inicjał
Wydawca: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"
ISBN: 978-83-61388-83-8 (Fundacja)
ISBN: 978-83-64305-13-9 (Ośrodek)

 

Wiersze składające się na ten tom pochodzą ze wszystkich okresów twórczości Leszka Aleksandra Moczulskiego, poczynając od pierwszej książki Próba porównania z 1962 roku, sygnowanej także nazwiskami Beaty Szymańskiej, Mieczysława Czumy i Wincentego Fabera. Większość z nich była publikowana. 

Za podstawę przedruku wierszy przyjęto wersje ostatnie, zamieszczone przez poetę w książkach autorskich. Utwory po­­­chodzą z następujących tomów:
 Antologia (Kraków 2012): Słowami Utraty; Lśnienie; Spóźniona rozmowa z Babcią; Krzyże; Cmentarz leśnych bezimiennych z I wojny światowej (po szarży na białą broń); Rozmowy zmarłych z żywymi z ulicy Żeromskiego; Górnicy; Pan Kowalewski; Chrześcijanin; Nad grobem pana Bełzika, zduna; Odkrycie Ameryki; *** (Nie rozumiem tego dialektu…); Wszystkie najpiękniejsze modlitwy; Stanąłem nad jeziorem w bramie poranku; Trzciny; Krótko biją serca; *** (Światła palą się w dolinach…); *** (Zna granicę bezdomny…); *** (Jest cisza odrzuconych…); *** (Podpowiedz mi dobrą rolę…); Matko Boska Studzieniczna; Graffiti; Przedświty; *** (Dzień zaczyna się nagle…); Jej nigdy za późno; Naprawdę to wszystko mi się przydarzyło; Poranek z nadzieją; W oczekiwaniu na twoje przebudzenie; Pieśń poranna; Kubek; Pamięci Ojca; Kiedyś – teraz; Kajaki. 
 Nawracanie stracha na wróble (Kraków1971): Do wielkich i sławnych kolegów; Widokówka. 
 Odwitania z Suwalszczyzną (Suwałki 1989): *** (Nieobecnym stawiano proso albo mak…); *** (Rybacy naprawiają potargane oka sieci…); *** (Przecina poranne jezioro…); *** (Prawo jest to spokój wód…). 
 Pozdrowienia (Kalwaria Zebrzydowska 1990): Do***. 
 70 widoków w drodze do Wenecji (Poznań 1992): *** (Siadywałem nad pustką…); *** (Moja mama: płomyk, myszka…); *** (Wierny: kobiecie, która wstaje o piątej rano…); Widugiery, Żubronajcie – żeby was wymówić piękne imiona. 
 Kartki na wodzie (Sopot 2013): Ballada o śródleśnym jeziorze; Wstając o ciemnym poranku; Fragmenty zwrócone pamięci; Piosenka na koniec świata. Oda do dzieciństwa; Ach,.