Krasnogruda - Numer 12

Cena:17.00
Do koszyka
Zdumiewające! Jakiż żywotny jest ten dziesięciomilionowy naród już od kilku dziesiątków lat pozbawiony własnej elity przywódczej, prawie nie mówiący własnym językiem, nie znający własnych dziejów. Jak ten naród, który w swej polityce na przestrzeni całej swej tysiącletniej historii nie znał despotyzmu, agresywności i absolutyzmu, ten naród, którego terytorium było areną wszystkich wojen światowych, obcych absolutyzmów i despotyzmów, naród wielekroć redukowany o jedną czwartą, o jedną trzecią, o połowę - jakim cudem ten naród przetrwał?" - tak w dwunastym numerze "Krasnogrudy" pisze Siarhiej Dubawiec. 
 
Ów naród to Białorusini. I właśnie Białorusi poświęcony jest cały 12 numer "Krasnogrudy", pisma Małych Ojczyzn Europy Środkowowschodniej, wydawanej przez Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach.
 
Czytamy tu o rzeczach ważnych i interesujących. Bowiem grudniowa "Krasnogruda" to rozpisana na wielojęzyczne głosy rzecz o poszukiwaniu tożsamości, o odkrywaniu Białorusi dla siebie, o białoruskich lękach i tęsknotach, wreszcie o rodzeniu się świadomości wolności narodu.

 

 

FORUM 

SOKRAT JANOWICZ: Giedroyc i Białorusini 
SIARHIEJ DUBAWIEC: Białorusini odchodzą... Białorusini wracają... Przeł. Czesław Seniuch 
SOKRAT JANOWICZ: Białoruś jako zjawisko europejskie 
 
ZAUŁEK LITERACKI 
NATALLA ARSIEŃNIEWA: Wiersze. Przeł. Jan Czykwin, Czesław Seniuch 
ALEŚ RAZANAU: Wiersze. Przeł. Jan Czykwin 
ALEŚ CZOBAT: Wiersze. Przeł. Sokrat Janowicz 
JAN CZYKWIN: Wiersze. Przeł. Elżbieta Feliksiak, Franciszek Kobryńczuk, Marian Jurkowski 
WASIL BYKAU: Na chutorze. Przeł. Czesław Seniuch 
WASIL BYKAU: Kotek i myszka. Przeł. Czesław Seniuch 
SIARHIEJ ASTRAWIEC: Klaustrofobia. Przeł. Aleksander Wierzbicki 
SIARHIEJ ASTRAWIEC: Radziwiłłowskie trumny. Przeł. Mirosława Łuksza 
IHAR SIDARUK: Wrona. Przeł. Czesław Seniuch 
JAN CZYKWIN: Pomiędzy Wilnem i Rochesterem. Przeł. Czesław Seniuch 
TADEUSZ SŁOBODZIANEK: Sen Pluskwy 
JERZY PLUTOWICZ: Sny końca wieku 
 
BRACTWA NARODOWE I RELIGIJNE 
SOKRAT JANOWICZ: Pisarz białoruski w powojennej Polsce (dylematy twórczości) 
JAROSŁAW TOMASIEWICZ: "Krajowcy" - patrioci Litwy Środkowej 
CZESŁAW SENIUCH: Białoruś dwóch Mickiewiczów (Przyczynek) 
 
ANTYKWARNIA 
ROMAN SKIRMUNT: Głos przeszłości i potrzeba chwili. Przeł. Czesław Seniuch 
IHNAT KANCZEUSKI: Odwiecznym szlakiem. Przeł. Czesław Seniuch 
ZOFIA I ZACHAR SZYBIEKOWIE: Mińsk na przełomie XIX i XX wieku. Przeł. Alina Wawrzeniuk 
 
PERYFERIA 
TOMISLAV OSMANLI: Fotografia Ciotki Racheli. Przeł. Dorota Hołownia i Zdzisław Dudek 
JOANNA TOKARSKA-BAKIR: Anty-Pawluczuk 
WŁODZIMIERZ PAWLUCZUK: List do redakcji 
 
ŚRODOWISKA 
UŁADZIMIR NIAKLAJEU: Kamień Sokratesa. Przeł. Czesław Seniuch 
CZESŁAW SENIUCH: nihil 
WALŻYNA MORT, ŹMICIER WISZNIOU: Wiersze z nihil. Przeł. Czesław Seniuch 
CZESŁAW SENIUCH: Postromantyzm (zapis dyskusji) 
 
 
RECENZJE:
Czerep rubaszny i Europa, Monika Żmijewska, "Gazeta Wyborcza", 6-7.01.2001 
Podróże za horyzont, Radosław Romaniuk, "Nowe Książki", 24.04.2001