Krasnogruda - Numer 14

Cena:17.00
Do koszyka

FORUM 

LEONIDAS DONSKIS: Drugi głos polityki i kultury litewskiej: szkice trzech biografii moralnych. Przeł. Gerard Piotr Głośny 
ALEŠ DEBELJAK: Rozmyślania nad „wspólnym marzeniem”: zagrożenia i nadzieje wypływające z poczucia tożsamości europejskiej. Przeł. Gerard Piotr Głośny 
JOANNA TOKARSKA-BAKIR: „Wieszanie Judasza”, czyli tematy żydowskie dzisiaj 
 
PRACOWNIA MEKASA 
JONAS MEKAS: Idylle semeniszkiańskie. Reminiscencje. Przeł. Krzysztof Czyżewski 
CZESŁAW MIŁOSZ: Mekas. Przeł. Gerard Piotr Głośny 
VYT BAKAITIS: Itaka nie istnieje (O poezji Jonasa Mekasa). Przeł. Gerard Piotr Głośny 
Jak cień... Z Jonasem Mekasem rozmawia Jérôme Sans. Przeł. Agnieszka Szyszko 
DAVID E. JAMES: Jonas Mekas i nowojorski underground. Przeł. Ewa Stąpór 
 
ZAUŁEK LITERACKI 
JIRI ČERVENKA: Wiersze. Przeł. Jan Stachowski 
BARBARA FILIPOWICZ: Wiersze 
RIČARDAS GAVELIS: Wileński poker. (fragment) Przeł. Alicja Rybałko 
MARKAS ZINGERIS: Opowiadania (Dwie przypowieści; Mój kędzierzawy kuzyn; Przybory kuchenne). Przeł. Alicja Rybałko 
DOVID KATZ: Opowiadania (Gerszom z Szumska; Powrót Noego-Anszla; Rywcia od księgi Tanja). Przeł. Łukasz Sommer 
MARCIN NIEMOJEWSKI: Litewskie almanachy literackie a litewski ruch narodowy i kulturalny 
 
BRACTWA NARODOWE I RELIGIJNE 
ROBERT FROST: Udana Unia? Wielkie Księstwo Litewskie a Polska w XVII wieku. Przeł. Gerard Piotr Głośny 
EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS: U korzeni litewskiej kultury narodowej. Socjodynamika kultury i jej instytucjonalizacja na Litwie w połowie XIX wieku. Przeł. Katarzyna Korzeniewska 
ELINA NAUJOKAITIENE: Józef Albin Herbaczewski w kontekście europejskiego iluminizmu i okultyzmu. Przeł. Marcin Niemojewski 
JUDITH FRIEDLANDER: Od Mao do Mojżesza (przez Litwę). Intelektualiści żydowscy wobec ortodoksyjnego judaizmu. Przeł. Ewa Stąpór 
 
ANTYKWARNIA 
BRONISŁAWA OSTROWSKA: Utwory prozą (W starym lustrze, W sejneńskim dworku, Paweł) 
GRIGORIJUS ŠURAS: Kolaboracja i miłość (Kronika getta wileńskiego). Przeł. Marcin Niemojewski 
AMOS OZ: Słowami malowane, kolorami i światłem opowiedziane. Przeł. Ewa Stąpór 
SAMUEL BAK: Co, jak i kiedy: o mojej sztuce i o mnie samym. Przeł. Ewa Stąpór 
SAMUEL BAK: Jidysz i miłość. Przeł. Ewa Stąpór 
 
PRACOWNIA TEATRU 
ANNA KULIGOWSKA-KORZENIEWSKA: Od wieczernic litewskich do międzynarodowych festiwali teatralnych 
LUDVIKA APINYTE. POPENHAGEN: Odniesienia kulturowe teatru Nekrošiusa. Przeł. Ewa Stąpór 
 
GODZINA MYŚLI 
LUCIAN BLAGA: Aforyzmy. Przeł. Jerzy Kotliński 
ANDRZEJ STASIUK: W delcie Dunaju 
 
 
RECENZJE:
Litwa Mekasa, Edwin Bendyk - "Czytelnia Polityki"