Patrik Ouředník

Patrik Ouředník urodził się 23 kwietnia 1957 r. w Pradze. Pisarz i tłumacz, lingwista i trener szachowy. Od 1985 r. mieszka we Francji. Redaktor kwartalnika „L’autre Europe” oraz wykładowca uniwersytecki.

Debiutował w 1988 r. książką Šmírbuch jazyka českého, niekonwencjonalnym słownikiem slangu i podziemnych żargonów. Napisał też słownik zwrotów biblijnych w mowie czeskiej (1994). Autor tomów poezji, baśni, esejów i po-
wieści. Największy sukces osiągnęła przełożona na 36 języków Europeana. Zwięzła historia XX wieku (2001, wyd. pol. Pogranicze, 2004), która doczekała się też kilkudziesięciu adaptacji teatralnych i jest najczęściej tłumaczoną czeską książką po 1989 r. W Polsce znana jest także Dogodna chwila, 1855 (2006, Pogranicze, 2007).

Pisze też po francusku, m.in. Histoire de France. A notre chère disparue (2014, Historia Francji – naszej drogiej zmarłej) czy La fin du monde n’aurait eu lieu (2017, Koniec świata podobno nie nastąpił).

Na czeski tłumaczył m.in. Viana, Queneau, Butora, Brela, Becketta, Simona, Rabelais’go i Jarry’ego. Na francuski m.in. Holana, Skácela, Wernischa, Grušę, Hrabala i Pavla.

Laureat m.in. czeskiej Nagrody Państwowej w Dziedzinie Literatury (2014), Magnesia Litera (2018), Cena Josefa Jungmanna (1995), Prix Médicis étranger (2004), Prix Montesquieu (2010), Prix Jean Arp (2017), Prix Saphira – Histoire de l’humanité (2020).

Mieszka w Paryżu.