Josef Škvorecký

Czeski prozaik, scenarzysta filmowy, tłumacz literatury amerykańskiej, wydawca. Urodził się w 1924 roku w Nachodzie. W latach 1945-1949 studiował anglistykę i filozofię na Uniwersytecie Karola w Pradze. W latach pięćdziesiątych redaktor w Państwowym Wydawnictwie Literatury Pięknej oraz w dwumiesięczniku Světová literatura. W roku 1969 wyjechał do USA, a następnie do Kanady. Zamieszkał w Toronto, gdzie wykładał literaturę angielską i amerykańską. W roku 1971 wraz z żoną, Zdeną Salivarovą, także pisarką, założył najbardziej znane czeskie wydawnictwo emigracyjne Sixty Eight Publishers. W roku 1978 za "uprawianie wrogiej propagandy" został pozbawiony obywatelstwa czechosłowackiego, a kraj odwiedził dopiero dwanaście lat później. Obecnie mieszka w Czechach i Kanadzie.

Debiutował w 1958 roku głośną powieścią Zbabělci (Tchórze), której nakład na polecenie władzy komunistycznej został wycofany z księgarń. W latach 60. wydał kilka tomów opowiadań i powieści. Już na emigracji ukazały się m.in. Tankový prapor (Batalion czołgów, 1971), Příběhy inzĄenýra lidských duší (Przypadki inżyniera ludzkich dusz, 1977) i Scherzo capriccioso (1984).

W Polsce wyszły m. in.: Tchórze (1970) Legenda Emoke (1965), drugoobiegowy wybór Wyjątki z autosztambucha (1988), Powrót porucznika Borówki (1992), Fajny sezon (1999), Przypadki niefortunnego saksofonisty tenorowego (1999), Dwa morderstwa w moim dwoistym życiu (2000), Historia Kukułki i inne opowiadania (Sejny 2003), Batalion czołgów (Sejny 2005), Przypadki inżyniera ludzkich dusz (Sejny 2008).

Wydawnictwo Pogranicze wydało:

Josef Škvorecký Przypadki inżyniera ludzkich dusz, Sejny 2008, Pogranicze.
Josef Škvorecký, Batalion czołgów, Sejny 2005, Pogranicze.
Josef Škvorecký, Historia Kukułki i inne opowiadania. Sejny 2003, Pogranicze.