Joanna Ugniewska

Joanna Ugniewska jest eseistką, tłumaczką, długoletnią wykładowczynią literatury włoskiej
w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem profesora zwyczajnego.
Współautorka i redaktorka naukowa Historii literatury włoskiej XX wieku (PWN, 2001),
autorka m.in. Podróżować, pisać (Zeszyty Literackie, 2011) oraz Miejsc utraconych (Zeszyty
Literackie, 2014).
Jej dorobek translatorski obejmuje ponad siedemdziesiąt przekładów na język polski dzieł
autorów włoskich, m.in. Tabucchiego, Magrisa, Eco, Craveri, Crocego, Fallaci,
Camporesiego, Calassa i Agambena. Za przekłady z literatury włoskiej otrzymała nagrodę
ZAiKS-u (2005) oraz nagrodę Zeszytów Literackich im. Pawła Hertza (2012). Jest też
laureatką nagrody im. Leopolda Staffa za Miejsca utracone (2015) oraz za dzieło życia
(2017).