János Pilinszky

János Pilinszky urodził się 27 listopada 1921 roku w Budapeszcie. Debiutował jako poeta w
wieku 17 lat. W 1939 roku rozpoczął studia na stołecznym Uniwersytecie im. P. Pázmánya.
Ukończył je w maju 1944 roku, a po kilku miesiącach dostał powołanie do wojska. Wkrótce
znalazł się wraz z całym oddziałem w Niemczech, skąd wrócił jesienią 1945 roku. W 1946 roku
ukazał się pierwszy tomik wierszy Pilinszkyego Trapez i bariera, uhonorowany Nagrodą
Baumgartnera (1947). Niemal do końca lat 50. Pilinszky nie publikował swych utworów.
Sensacją literacką stała się jego druga książka poetycka, zatytułowana Trzeciego dnia (1959).
W latach 60. i 70. Pilinszky – już jako sławny poeta – wiele podróżował po Europie
Zachodniej; był też w Nowym Jorku (na uniwersytecie Columbia), a także dwukrotnie
w Polsce. Utwory Pilinszkyego ukazywały się w przekładach na języki obce, m.in. na angielski,
francuski, włoski i szwedzki.
W 1980 roku otrzymał Nagrodę Kossutha. 27 maja roku następnego zmarł w Budapeszcie na
zawał serca.