Ivan Čolović

Ivan Čolović urodził się w 1938 w Belgradzie, z wykształcenia jest historykiem literatury i etnologiem. W latach dziewiędziesiątych XX wieku aktywnie wystepował przeciwko wojnie, był jednym z założycieli stowarzyszenia niezależnych Intelektualistów Belgradzki Krąg (1992) i jego wiceprzewodniczacym oraz niezależnego Forum Pisarzy, współtworzył niezależną sieć uniwersytecką przy jugosławiańskiej Fundacji Społeczeństwo Otwarte, gdzie także wykładał.

Jest inicjatorem serii wydawniczej XX Vek (antropologia i dziedziny pokrewne), najpierw ukazującej się w wydawnictwach państwowych, a od lat dziewiędziesiątych działającej jako jego wydawnictwo prywatne.

Opublikował m.in. Književnost na groblju (1983; Literatura cmentarzy), Divlja književnost (1985, 2000; Dzika literatura), Erotizam i književnost (1990; Erotyzm i literatura), Bordel ratnika. Folklor, politika i rat (1993,1994,2000; Burdel wojownika. Folklor, polityka i wojna), Politika simbola. Ogledi iz politicke antropologije (Beograd, 1997, 2000, wyd. pol. 2001), Bałkany - terror kultury (pierwodruk Wołowiec 2007, rozszerzone wyd. belgradzkie 2008). Jego książki zostały przełożone na niemiecki, angilelski, francuski, włoski, polski i grecki, a on sam tłumaczy z francuskiego (m.in. Battaile'a).

Ivan Čolović jest laureatem kilku nagród, m.in. Herdera (2000), kawalerem francuskiej Legii Honorowej (2001), i profesorem hc Uniwersytetu Warszawskiego (2010).

Wydawnicwo Pogranicze wydało:

Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie, rok 2012, Sejny.