Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė urodziła się na Sejneńszczyźnie, mieszka w Wilnie. Prozaiczka,
tłumaczka, poetka, publicystka. Żywy most łączący Polskę i Litwę. Jaćwieska dusza w ciele
kobiety.
Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim, pracowała w suwalskich
„Krajobrazach”. Od 1994 r. należy do Związku Pisarzy Litwy. Opublikowała pięć zbiorów

opowiadań, siedem powieści, trzy tomy eseistyki i dwa tomiki poetyckie. Za twórczość
prozatorską sześciokrotnie otrzymała różne litewskie nagrody literackie, a także Nagrodę
Rządu Republiki Litewskiej.
Tłumaczy literaturę polską na język litewski. Jej dorobek translatorski to ponad 35 książek.
W 2016 roku za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej i promowanie
polskiej literatury otrzymała Złoty Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
Twórczość Birutė Jonuškaitė przetłumaczono na kilkanaście języków.