Ałbena Stambołowa

Ałbena Stambołowa urodziła się w Sofii w 1957 roku.
Pisarka, tłumaczka, autorka prac z zakresu polityki, socjologii i literaturoznawstwa.
Ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Sofijskim. W latach 90., odbywszy w Paryżu studia
w dziedzinie psychologii, obroniła pod kierownictwem Julii Kristevej pracę z zakresu
semiotyki i psychoanalizy. Po powrocie do Bułgarii obroniła doktorat z zakresu teorii
literatury. Mieszka w Sofii, gdzie pracuje jako psychoterapeutka.
Zadebiutowała w 1995 r. powieścią Mnogotoczija (Wielokropki). Kolejna powieść Towa e
kakto stawa (To jest tak, jak się dzieje, 2002) uznana została za wydarzenie roku i czołowy
utwór bułgarskiej literatury feministycznej. Z niemniejszym zainteresowaniem spotkały się jej
następne powieści: Hop-hop zwezdite (Hop-hop gwiazdy, 2003) i Awantiura, za da mine
wremeto (Przygoda, by zabić czas, 2007).