fot. Adrian Pallasch dla KBF

Spotkanie z książką "Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej" w Krakowie

W Pałacu Potockich w Krakowie odbyło się spotkanie autorskie wokół książki "Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej".

Spotkanie autorskie wokół wydanej przez Wydawnictwo „Pogranicze” książki „Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej” zawierającej powstałe na ogół w XXI wieku wiersze litewskich autorów, reprezentujących różne pokolenia, różne dykcje poetyc­­kie i różne wizje poezji. W spotkaniu udział wzięły autorki opracowania Joanna Tabor i Agnieszka Rembiałkowska oraz litewscy poeci Giedrė ­Kazlauskaitė oraz Marius Burokas. Spotkanie poprowadzi Magda Heydel.

 

Obraz poezji litewskiej w świadomości polskiego czytelnika jest dosyć mglisty, nierzadko uformowany pod wpływem stereotypów i romantycznego mitu. Tytuły opublikowanych w drugiej połowie XX wieku antologii literatury litewskiej eksponują jej silny związek z przyrodą i bałtyckie dziedzictwo. Są to jak najbardziej uzasadnione asocjacje, bo kultura litewska jest rzeczywiście głęboko zakorzeniona w naturze.

Współczesna poezja litewska ma jednak do zaoferowania o wiele więcej, czego dowodem są “Pauzy w milczeniu. Wybór współczesnej poezji litewskiej”. Książka ta stanowi podsumowanie dekady twórczych kontaktów spotykających się w położonej na polsko-litewskim pograniczu Krasnogrudzie Polaków i Litwinów: zawiera utwory 31 litewskich poetów, przełożone na polski przez 16 tłumaczy. Jest to efekt pracy grupy ludzi, którzy od 2013 roku spotykają się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie na Sejmikach Literackich, czyli polsko-litewskich seminariach translatorskich, organizowanych przez Związek Pisa­­­­rzy Litwy we współpracy z Fundacją „Pogranicze” i Ośrodkiem „­Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Celem sejmików było stworzenie warunków dla powstawania przekładów literackich o wysokiej jakości oraz dla kształcenia i samodoskonalenia tłumaczy literatury. Tłumacze z Polski i Litwy, wspierani przez autorów, rozwiązywali w Dworze Miłosza konkretne problemy translatorskie, dyskutowali, dzielili się doświadczeniami, wspólnie słuchali wykładów i prelekcji, uczestniczyli w wieczorach literackich. Ważnym aspektem spotkań była ciągłość kontaktów i stała wymiana kulturowa, budowanie przyjaznego, otwartego na otoczenie społeczne środowiska.

W ciągu dziesięciu lat wykładowcami sejmików byli m.in.: Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy, Zbigniew Fałtynowicz, Andrzej Franaszek, Magdalena Grochowska, Magdalena Heydel, Paweł Huelle, Algis Kalėda, Jan Kłoczowski, Adam Pomorski, Andrzej Strumiłło, Sergejus Temčinas, Laurynas Vaičiūnas, Aleksandra Zińczuk.

Powrót do blogu