Władisław Todorow

Władisław Todorow urodził się 14 lipca 1956 r. w Sofii.
Ukończył wydział historii i teorii teatru sofijskiego Wyższego Instytutu Sztuki Teatralnej.
W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk o sztuce (Bułgarska Akademia Nauk), w 1996 r. –
doktora nauk filozoficznych (Uniwersytet Pensylwański). Jest autorem książek naukowych i

publicystycznych, opublikowanych w Bułgarii (Адамов комплекс, 1991; Малък парадокс за
театъра руги фигури в живота, 1997; Хаотично махало, 2005) i w USA (Red Square,
Black Square: Organon for Revolutionary Imagination, 1995), gdzie obecnie mieszka i
wykłada filmoznawstwo i literaturoznawstwo.
Jako prozaik debiutował w 1993 r. opowiadaniem na łamach „Postmodern Culture”. Autor
powieści Дзифт (Mól, 2006; film na jej podstawie w reż. J. Gyrdewa otrzymał w 2008 r.
srebrną statuetkę Św. Jerzego na festiwalu filmowym w Moskwie i tytuł najlepszego filmu na
festiwalu filmowym w Mar del Plata) i Цинкограф (Cynkograf, 2010; stała się podstawą
autorskiego scenariusza do filmu Цветът на хамелеона – premiera w Toronto w 2012 r.).