Víťo Staviarsky

Víťo Staviarsky urodził się 22 października 1960 roku w Preszowie.
Z wykształcenia scenarzysta i dramaturg, utrzymuje się ze sprzedaży rozmaitych gadżetów na
prowincjonalnych jarmarkach. Przez wiele lat pracował jako sanitariusz w izbie wytrzeźwień i
w szpitalach psychiatrycznych.
Debiutował w końcu lat 80. opowiadaniami publikowanymi w wydawanym w Bratysławie
piśmie „Romboid”. Jego pierwsza powieść Kivader ukazała się w 2007 roku (wyd. pol.
Kiwader i inne opowieści, Wrocław 2011). Potem opublikował m.in. Záchytka (2009) i Päť x
Päť (2011).
Za powieść Kale topanky (Czarne buty, 2013), która, podobnie jak Kivader, w całości
dotyczy społeczności romskiej otrzymał najważniejszą w Słowacji nagrodę literacką Anasoft
Litera.