Jonas Mekas

Jonas Mekas urodził się 24 grudnia 1922 r. w Semeniszkach na Litwie. Poeta, reżyser
filmowy, redaktor i krytyk sztuki, czołowy animator amerykańskiego kina niezależnego.
W 1944 r. ucieka z Litwy, zostaje dipisem w Niemczech, rozpoczyna studia filozoficzne na
uniwersytecie w Mainz, wydaje awangardowy kwartalnik literacki „Žvilgsniai”. W 1947 r.
przybywa do Nowego Jorku. W 1950 r. kupuje kamerę Bolex i poświęca się tworzeniu filmu
awangardowego. W 1967 r., wraz z Jurgisem Maciunasem, liderem grupy „Fluxus”, tworzy
pierwszą spółdzielnię artystów „SoHo”, która dała początek słynnej dzielnicy Nowego Jorku.
W 1970 r. na dolnym Manhatta – nie tworzy Anthology Film Archive, placówkę, której
będzie wieloletnim dyrektorem artystycznym. Autor kilku tomów poezji, w tym: Semeniškių
idilės (1948) i Reminiscensijos (1972), a także książek: Movie Journal: The Rise of a New
American Cinema, 1959–1971 (1972) oraz I Had Nowhere To Go (1991).