György Konrád

György Konrád urodził się w 1933 roku w Berettyóújfalu koło Debreczyna, zmarł 13
września 2019 roku w Budapeszcie. Pisarz i eseista, pełniący w latach 1990–1993 funkcję
prezydenta Międzynarodowego PEN Clubu. Urodzony w rodzinie żydowskiej, jako dziecko
cudem uniknął wywiezienia do Auschwitz. Po wojnie ukończył hungarystykę na
budapeszteńskim uniwersytecie ELTE, później parał się różnymi zajęciami: uczył, redagował,
wykonywał prace fizyczne. Pracował też w ośrodku opieki społecznej, a zdobyte wówczas
doświadczenie wykorzystał przy pisaniu debiutanckiej powieści Kurator, która przyniosła mu
rozgłos w kraju i zagranicą. Ze względu na działalność dysydencką był represjonowany
przez władze komunistyczne, publikował jedynie w węgierskiej prasie podziemnej i na
Zachodzie.

Do jego najważniejszych książek zalicza się: A városalapító (Założyciel miasta), A cinkos
(Wspólnik), Antipolitika (Antypolityka), Kerti mulatság (Zabawa w ogrodzie) i Elutazás és
hazatérés (Wyjazd i powrót do domu).