Walka o ziemię, Daniel Beauvois

Cena:11.00
Do koszyka

Daniel Beauvois jest profesorem historii narodów słowiańskich na Sorbonie. Szczególnie interesuje go złożona problematyka współistnienia Polaków z innymi narodami na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej oraz promieniowanie tam kultury polskiej. Niniejsza książka będąca kontynuacją wcześniejszej pracy: Polacy na Ukrainie 1832-1863: Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. (Paryż, 1988) przedstawia ucisk caratu i jego politykę wymierzoną przeciw polskiemu stanowi posiadania na Ukrainie, ale równolegle - sprzeczności i konflikty pomiędzy polskim ziemiaństwem i ukraińskim chłopstwem. Najlepszy znawca dziejów XIX wieku Stefan Kieniewicz pisał, że Daniel Beauvois obalił dominujący w polskiej literaturze mit "sielskiej, anielskiej Ukrainy", a jego ustalenia określił mianem naukowej sensacji. (Juliusz Bardach) 

Nagroda "Przeglądu Wschodniego" w 1994 roku

O AUTORZE

Recenzje:
Czy Ukrainiec ma duszę, Maciej Stasiński, "EX LIBRIS" 
Inna trylogia, Henryk Litwin, "EX LIBRIS" 
Ślimak w kontuszu na worku cukru, Tomasz Stańczyk, "Rzeczpospolita"