Oko za ząb, Oleg Pastier, Karol Chmel, Ivan Kolenič

Cena:32.00
Do koszyka

Antologia zawiera obszerne wybory z całej dotychczasowej twórczości trzech czołowych poetów słowackich średniej generacji. Mimo wspólnoty pokoleniowej, znacznie więcej ich dzieli, niż łączy. Oleg Pastier, legenda słowackiego samizdatu, jest autorem m.in. surrealizujących liryków tomu Oko za ząb. Karol Chmel, będący także wybitnym tłumaczem literatury polskiej i literatur południowosłowiańskich, to poeta paradoksu i metafizycznych przeczuć. Ivan Kolenič, najmłodszy z całej trójki, jest twórcą wierszy, których podmiot liryczny to zblazowany arystokrata ducha, erudyta, hedonista, przerafinowany i z lekka wszystkim znudzony ironista. Opracowana i przełożona przez Leszka Engelkinga antologia daje znakomite świadectwo bogactwa współczesnej poezji słowackiej. 

Recenzje: 

Książki zza Tatr, Aleksander Kaczorowski, "Gazeta Wyborcza" 27.06.2006 
Oko za ząb. Trzej współcześni poeci słowaccy. Piotr Kitrasiewicz, 12.07.2006 
Ostatni koń Pompei, pismo "Studium", 5/2006