Niepodległa Ukraina, Bohdan Osadczuk

Cena:39.00
Do koszyka

Bohdan Osadczuk był jednym z ostatnich żyjących „hetmanów koronnych” – obywateli i budowniczych Wielkiego Księstwa ULB pod berłem Redaktora Jerzego Giedroycia. Celem zrealizowanym ich wytrwałej pracy było położenie fundamentów pod dobre sąsiedztwo Polski z jej wschodnimi sąsiadami, a w konsekwencji zaangażowanie się w walkę na rzecz niepodległej Ukrainy, Litwy i Białorusi. Żył w czasach, kiedy polonofilizm wymagał odwagi i nonkonformizmu. Podobnie jak przeciwstawianie się podziałowi Europy w dobie zimnej wojny. I podobnie jak opowiedzenie się za niepodległością Ukrainy w epoce potęgi imperium sowieckiego. Nie zaprzestał swojej działalności z chwilą obalenia muru berlińskiego. Mimo podeszłego wieku znalazł siły by czynnie uczestniczyć w pomarańczowej rewolucji na Ukrainie i by po dzień dzisiejszy towarzyszyć jej swoimi krytycznymi komentarzami i mądrym doradztwem.

Niepodległa Ukraina to obszerny wybór szkiców, artykułów i rozmów publikowanych przez Bohdana Osadczuka w prasie polskiej i zagranicznej w latach 1991-2006. Razem z książką Ukraina, Polska, świat (Sejny, 2000) stanowi niemal całościową prezentację dorobku pisarskiego słynnego „Berlińczyka”, który z rzadko spotykaną kompetencją i swadą porusza się w trudnej materii sąsiedzkich relacji pomiędzy Polską, Ukrainą, Rosją i Niemcami.

O AUTORZE

Recenzje:
Niepodległa Ukraina, pismo "Studium" 
Człowiek Pogranicza, Edwin Bendyk, "Polityka" 48/2006 
Niepodległa Ukraina, "Magazyn Literacki Książki", 1/2007 
"Berlińczyk" polonofil, "Lampa", 12/2006