Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji

Cena:20.00
Do koszyka
Tytuł: Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji
Pod redakcją: Danuty Zawadzkiej, Krzysztofa Andruczyka, Magdaleny Dudzińskiej, Moniki Justyny Roman
 
Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
przyznanych w ramach projektu Badania Młodych Naukowców
 
Wydawca:
Fundacja Pogranicze
 
ISBN: 978-83-66143-10-4