Krasnogruda - Numer 13

Cena:17.00
Do koszyka

FORUM 

JOANNA TOKARSKA-BAKIR: "Ogonki" 
PATRICIA HAMPL: Czesław Miłosz i pamięć. Przeł. Gerard Piotr Głośny 
LESZEK SZARUGA: Otwarcie drzwi (uwagi o wersecie Miłosza) 
KRZYSZTOF RUTKOWSKI: Co? 
ALICJA RYBAŁKO: O Litwie, Polsce i o czymś jeszcze 
 
WILNO 
GINTARAS BERESNEVICIUS: Sen o założeniu miasta... O księciu Giedyminie i arcykapłanie Lizdejce. Przeł. Katarzyna Korzeniewska 
ENDRE BOJTÁR: Świątynia wileńska (legendy o Sventaragisie i Gedyminasie). Przeł. Jarosław Jóźwiak 
RABBI SHIMON FINKELMAN: Vilna. Przeł. Jarosław Jóźwiak 
CHAIM GRADE: Dzień żebraków. Przeł. Magdalena Ruta 
CHAIM GRADE: Zaczęło się. Przeł. Magdalena Ruta 
INNA HECKER GRADE: Chaim Grade - wileński "syn proroków". Przeł. Gerard Piotr Głośny 
JURGIS KUNČINAS: Pamięć wzrokowa. Przeł. Katarzyna Korzeniewska 
VYTAUTAS TOLEIKIS: Wilno z bliska i z daleka. Przeł. Witold Boćwiński 
 
ZAUŁEK LITERACKI 
TOMAS VENCLOVA: Wiersze. Przeł. Alicja Rybałko i Stanisław Barańczak 
KAZYS BORUTA: Wiersze. Przeł. Czesław Miłosz i Teodor Bujnicki 
MONIKA PLES: Wiersze 
JURGIS KUNCINAS: Tula (fragment). Przeł. Alicja Rybałko 
 
ANTYKWARNIA 
JÓZEF JUNDZIŁŁ: Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych 
TEODOR TRIPPLIN: Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi 
RIMANTAS MIKNYS: Sprawa Wilna a problemy narodowościowe według Dziennika Michała Römera 
MICHAŁ RÖMER: Dziennik (fragmenty) 
 
PRACOWNIA MUZYCZNA 
MACIEJ RYCHŁY: Słyszenia 
 
DROBIAZGI 
R-AMUNAS KATILIUS: Josif Brodski i Litwa. Przeł. Anna Grochowska 
OLEG KURDIUKOV: Mandelsztam i wiśnia w Zagare. Przeł. Witold Boćwiński 
MICHAŁ STEFAŃSKI: Słowo księdza Feliksa Mieszkisa 
JIRI CERVENKA: Droga do Szetejń. Przeł. Tomasz Grabiński 
 
WITRYNA 
ADAM WIEDEMANN: Dusza w doniczce (Czesław Miłosz: To) 
KRZYSZTOF CZYŻEWSKI: Oczy przez anioła śmierci darowane (Arkadiusz Pacholski: Krajobraz z czerwonym słońcem) 
LESZEK SZARUGA: Odnajdywanie siebie: poetyka (Kazimierz Brakoniecki: Światologia) 
GRZEGORZ KRZYWIEC: Ostatni maskil? (Marcel Reich-Ranicki: Moje życie) 
ANDRZEJ PISOWICZ: Ważna książka o Śląsku (Maria Szmeja: Niemcy? Polacy? Ślązacy!) 
KRIS o książce Andrzeja Romanowskiego: Podróż na Wschód. Szkice i reportaże 1977-1997 
MEL HUANG: Bałtycki BeBop (Dainius Pulauskas Sextet: Autumn Suite. Vilinius Jazz'98) 
WOJCIECH KASS: "Jaćwież" Miłoszowi 
KRIS o rozmowach Basila Kerskiego i Andrzeja S. Kowalczyka z Bohdanem Osadczukiem: Wiek ukraińsko-polski
 
ŚWIECE NA WIETRZE 
CZESŁAW MIŁOSZ: Koniec Wielkiego Xięstwa (o Józefie Mackiewiczu) 
 
GODZINA MYŚLI 
LEWIS HYDE: O pewnym pokarmie, którego nie możemy zjeść. Przeł. Zdzisław Dudek 
 
 
RECENZJE:
Nowe numery. Miłoszowi w darze, Dorota Jovanka Ćirlić, "Gazeta Wyborcza", 5.03.2002 
Wilno, Miłosz, Mojsze, pani Ewa... , Monika Żmijewska, "Gazeta Wyborcza", 27.02.2002