NIEPAMIĘTNIK Jerzego Ficowskiego

Cena:45.00
Do koszyka

Opracował, wiersze wybrał i posłowiem opatrzył Krzysztof Czyżewski
Opracowanie graficzne Tomasz Lec

Wydawca: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

ISBN: 978-83-66143-09-8 (Fundacja)
ISBN: 978-83-64305-65-8 (Ośrodek)